×

Kristína R. Mesároš

Kristína sa vo svojej tvorbe prevažne zameriava na symbolický rozmer krajiny v jej vzťahu k človeku. Jej maľby majú poetický, miestami magicko-realistický charakter. Pracuje s vlastnými spomienkami z ďalekých krajín, predstavami vyvolanými prežitými momentami a s bezprostrednými vnemami z bežného života. Často sa v jej obrazoch objavuje voda. Fascinuje ju vodná plocha, stekanie, zamŕzanie, lámanie tvarov pod hladinou. Motivuje ju zastavenie konkrétneho momentu a jeho uchovanie či premietnutie do predstavivosti diváka.