×

Atlanti

Inštrukcie:

Atlant je jednou z možností, ako prepojiť sochu s architektúrou. Socha tu má fuknciu nosných prvkov, najčastejšie na portáloch, balkónoch, schodiskách, môže nahrádzať stĺpy a pod. Okrem svojej hlavnej statickej funkcie zároveň dodáva portálu moumentalitu, majestátnosť a exkluzivitu. Rovnakým spôsobom sa slimáci snažia o zvýraznenie jedného z kvetináčov, ktorý sa tak stáva oproti ostatným unikátny a monumentálnejší. Všetko sa ale odohráva v intenciách slimačej neviditeľnosti.