×

Lapač snov

Inštrukcie: V oblasti Šobova sa nachádza technická stavba, ktorá dnes slúži už iba ako pamiatka. Pamäť miesta je však plná udalostí, ktoré predchádzali zániku živého priemyslu v Banskej Štiavnici. Čosi z tejto energie sa možno stále prenáša do súčasného mesta a napĺňa jeho obyvateľov nostalgiou. Indiáni verili, že sa zlé myšlienky dajú chytiť do siete, aby ďalej neprúdili priestorom a netrápili ľudí zlými snami. Snáď je Šobov to pravé miesto, kde sa dá zachytáva všetko negatívne, čo ohrozuje Banskú Štiavnicu aj dnes.

Opustená veža pri Šobove je dnes už iba priemyselnou pamiatkou. Nefunkčný objekt pri vstupe do mesta pôsobí ako monumentálny pomník baníctva. Jeho umiestnenie pri oblasti obývanej Rómami je symbolické - komunita, ktorá trpí nedostatkom pracovných príležitostí a neprehliadnuteľný odkaz na niekdajší priemyselný potenciál mesta pôsobí ako paradoxné memento. Lapač snov je v tradícii amerických indiánov ochranou pred zlými duchmi a myšlienkami, ktoré k človeku prichádzajú v noci. Zavesením k vstupu do mesta (nad mesto) pôsobí ako pomyselná “rušička” negatívnych vplyvov na jeho obyvateľov. Zachytáva staré, nepotrebné alebo radšej zabudnuté udalosti, tragédie a historické či aktuálne skutočnosti. Pri lepšom pohľade vyjde najavo, že ozdoby obyčajne tvorené pierkami a korálkami, sú v tomto prípade bežné predmety. Aktualizovaná verzia indiánskeho lapača snov sa tak stáva “mucholapkou” aj pre súčasné amulety a pasce ľudských snov.