Neviditeľná Štiavnica workshop najnovších médií
5.8. — 13.8.2014

Workshop vizuálnej tvorby organizovaný v rámci projektu Neviditeľná Štiavnica bol kreatívnym zapojením nových (najnovších) médií a IT technológií do oblasti umenia vere- jného priestoru. Základom workshopu je programované umenie zasahujúce do oblastí virtuálnej reality, rozšírenej reality a interaktívnej práce s technológiou Kinect.

Centrum mesta Banská Štiavnica je pod prísnym drobnohľadom pamiatkovej ochrany, preto nie je jednodu- ché realizovať v ňom umelecké zásahy trvalého charakteru. Odpoveďou na toto obmedzenie môžu byť nové tech- nológie a médiá, ktoré umožňujú kreatívne pracovať s priestorom aj mimo fyzickej reality. Umelci budú pracovať so zadaním vytvoriť diela, ktoré sú síce zamýšľané pre konkrétny priestor (prípadne čas), ale ich povaha je virtuálna. Cieľom je využitie čo najširšieho spektra možností nových technológií, ktoré umožňujú interaktivitu so širokým publikom (smartfóny, tablety, počítače).

Verejnosť mala možnosť výstupy projektu vidieť a zažiť počas filmového festivalu 4 živly (9. a 10. augusta) na viacerých miestach Banskej Štiavnice a pri záverečnej prezentácii 15. agusta v banskoštiavnickom Art Café.