Neviditeľná Štiavnica

Je interaktívna hra so súčasným umením vo verejnom priestore historického mesta. Do mesta sú umiestnené “neviditeľné” tvorivé zásahy súčasných vizuálnych umelcov, ktoré sú do rôznej miery nápadné či nenápadné, hmatateľné alebo virtuálne, skutočné alebo pomyselné. Zapojenie hráčov spočíva v aktívnom pátraní po umeleckých dielach prostredníctvom špeciálnej mapy. Dozviete sa z nej, kde je dielo umiestnené, nie však to, čo presne máte hľadať. Diela musí každý objaviť sám a tým otestovať nielen svoju pozornosť, ale aj vnímavosť pre súčasné umenie.

Na Neviditeľnej Štiavnici sa podieľajú slovenskí, českí i zahraniční umelci pohybujúci sa v rôznych oblastiach súčasného umenia - od sochy, objektu a inštalácie, cez sound-art, street art a performance, až po maľbu a grafický dizajn.

História

Do aktuálneho ročníka (2014) sa zapojilo osem umelcov s deviatimi novými dielami. Aktuálne v Banskej Štiavnici môžete nájsť až 20 Neviditeľných diel. V roku 2013 (5. - 12. 7.) sa k nim pridalo osem umelcov so štrnástimi dielami. Nultý ročník projektu sa konal v roku 2012 (13. - 22. 7.). Zúčastnilo sa ho 4+1 súčasných umelcov, ktorí v rámci mesta vytvorili päť umeleckých zásahov trvalého či dočasného charakteru. Niektoré z nich pretrvali doteraz a sú neustále súčasťou Neviditeľnej mapy.

Doteraz v Neviditeľnej Štiavnici tvorili: Peter Barényi, Eva Činčalová, Dávid Demjanovič, Eniac, Ján Gašparovič, Katarína Hrušková, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Petra Klepcová, Tomáš Klepoch, Patrícia Koyšová, Jaroslav Kyša, Kristína R. Mésároš, Monika Pavlechová, Rubendrawer, Matěj Smetana, Nina Šošková, Martin Špirec, +1.